Przyjęcie implantu przez kościec odbywa się dzięki procesowi osteointegracji, czyli reakcji kości na korzeń implantu. Założenie implantu rozpoczyna szereg złożonych zmian, które polegają na wytworzeniu połączeń między kośćcem a nowym elementem. Implant może się nie przyjąć, jeśli wytworzone połączenia okażą się zbyt słabe. Przyczyn takiej sytuacji można upatrywać w zdrowiu pacjenta, braku higieny jamy ustnej oraz błędzie lekarza przeprowadzającego zabieg. Najczęściej implant nie przyjmuje się z powodu zakażenia tkanek otaczających oraz rozwoju stanu zapalnego, co przyczynia się do powstania zapalenia tkanek okołowszczepowych. Rozwojowi zapalenia można zapobiec stosując odpowiednio dobraną antybiotykoterapię. Aby zapobiec możliwym powikłaniom dentysta zawsze przed zabiegiem przeprowadza szczegółowy wywiad, dotyczący przebytych lub aktualnych chorób. Niezwykle ważnym jest, by po zabiegu szczególnie dbać o higienę jamy ustnej – szczotkować zęby po każdym posiłku oraz używać nici dentystycznej.