Przegląd stomatologiczny wraz z przygotowanym planem leczenia jest w naszej klinice bezpłatna. Podczas takiej wizyty stomatolog sprawdza stan uzębienia, przeprowadza wywiad medyczny, a także ustala wstępny plan leczenia. Na podstawie uzyskanych danych, stomatolog może skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty, a także zlecić badanie RTG. Regularne przeglądy stomatologiczne pozwalają zapobiec wielu chorobom, a także zachować zdrowy i piękny uśmiech. W porę dostrzeżone ubytki można szybko wyleczyć, unikając tym samym, bolesnego i długotrwałego leczenia. Profilaktyczny przegląd zębów powinno się wykonywać dwa razy w roku. Jednak kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby chore na cukrzycę powinny zgłaszać się na konsultacje częściej, ponieważ znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka występowania chorób zębów i dziąseł.