Zdjęcie RTG (pantomograficzne) pozwala na uzyskanie obrazu wybranej warstwy twarzoczaszki. Dzięki temu stomatolog może zobaczyć wszystkie zęby, otaczające je tkanki, a także zęby zatrzymane w kości. Jeśli nie ma potrzeby prześwietlenia całego uzębienia, wykonuje się zdjęcie punktowe, na którym można zobrazować do czterech zębów (zależnie od ich położenia). Przed przystąpieniem do zabiegu należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty znajdujące się w okolicy twarzy i szyi. Następnie pacjent zakłada fartuch ochronny, który wykonany jest z ołowiu. Pozwala to uchronić przed promieniowaniem części ciała, które nie są diagnozowane. W czasie badania pacjent staje lub siada przy kolumnie aparatu. Wykonanie zdjęcia zajmuje od kilku do kilkunastu sekund. W nowoczesnych klinikach stomatologicznych wykorzystuje się cyfrowe aparaty RTG, które zapewniają doskonałą jakość zdjęć oraz skracają czas oczekiwania na wyniki. Zdjęcie zrobione takim aparatem jest gotowe do odbioru w ok. 3 minuty. W przypadku tradycyjnego RTG zdjęcie należy wywołać i utrwalić, co znacząco wydłuża czas oczekiwania na wynik.