Kontakt dziecka z dentystą jest niezwykle ważny i odgrywa bardzo dużą rolę w późniejszej relacji ze stomatologiem. To, z jakim nastawieniem dziecko będzie chodziło do dentysty, zależy w dużej mierze od podejścia rodziców. Od pierwszych wizyt trzeba więc dbać o to, by dziecko nie bało się gabinetu i oswajać go z przeprowadzanymi przez dentystę zabiegami. Zaleca się, by adaptacyjna wizyta stomatologiczna odbyła się przed 18 miesiącem życia dziecka, nie później niż przed ukończeniem trzeciego roku życia. Dzięki wcześnie przeprowadzonej wizycie adaptacyjnej można stopniowo wykształcić pozytywne nastawienie dziecka do dentysty. Przebieg pierwszej wizyty zazwyczaj ma charakter zaznajamiający małego pacjenta z gabinetem i sprzętami – lekarz pokazuje mu instrumenty oraz urządzenia, opowiadając przy tym o swojej roli. Długość wizyty adaptacyjnej nie przekracza zwykle 15 minut.