Leczenie ortodontyczne to kompleksowy proces, który skutkuje nie tylko poprawą estetyki uśmiechu, ale również eliminacją nieprawidłowości w symetrii twarzy czy pracy stawów żuchwowo-skroniowych. Pierwsza wizyta ortodontyczna ma na celu ustalenie potrzeb pacjenta, rozpoznanie wady zgryzu oraz rozpatrzenie możliwości leczenia. Ortodonta przeprowadza szczegółowy wywiad, a następnie przeprowadza badanie zewnątrzustne. Ocenia symetrię twarzy, rodzaj profilu oraz pracę stawów żuchwowo-skroniowych. Następnie przechodzi do badania wewnątrzustnego oraz oceny wady zgryzu. Pacjent może zostać skierowany na dodatkowe badania – pantomogram lub cefalogram. Musi też wykonać fotografie i wyciski do gipsowych modeli diagnostycznych. Na następnej wizycie lekarz przedstawia plan leczenia ortodontycznego, a także zleca dodatkowe zabiegi np. czyszczenie zębów, leczenie zachowawcze, usunięcie nadmiarowych zębów czy leczenie błon śluzowych i przyzębia.