Gdy dochodzi do ekstrakcji zęba, tkanka kostna ulega zanikowi.Augmentacja kości, zwana również sterowaną regeneracją kości, to zabieg pozwalający na kontrolowane i bezpieczne odtworzenie naturalnej tkanki kostnej tam, gdzie jest jej za mało by wstawić implant. Augmentację przeprowadza się w określonym miejscu, przy pomocy materiałów kościozastępczych lub odpowiednika krwi – liofilizowanego materiału kostnego. Materiały te umieszczane są w miejscu regenerowanej tkanki i przykrywane membraną. Po określonym czasie następuje regeneracja naturalnej tkanki kostnej, która umożliwia założenie implanta. Niekiedy augmentacje przeprowadza się jedynie częściowo – zaledwie uzupełniając pozostałą tkankę kostną, która pozwala na zaczepienie implanta o naturalny materiał. Ceny zabiegu augmentacji kości są ustalane indywidualnie i zależą zwykle od wielkości ubytku kostnego.

Zobacz również: Implantologia