Dewitalizacja w odniesieniu do stomatologii oznacza zatrucie zęba, które po położeniu na otwarty nerw trucizny (pasty zawierającej paraformaldehyd) powoduje martwicę miazgi oraz jej mumifikację. Jest to metoda leczenia endodontycznego stosowanego podczas kuracji zęba metodą kanałową. Pasta pozostawiana jest w zębie na okres od 7 do 14 dni, po którym miazga obumiera i możliwe są dalsze etapy leczenia kanałowego.

Przez długi okres dewitalizacja była jedną z rutynowych metod leczenia silnych stanów zapalnych zębów. Często jednak wiązała się z długotrwałym bólem pacjenta i nie dawała zadawalających efektów – nieraz miazga nie została zatruta po pierwszej próbie, czego następstwem były liczne skutki uboczne.W obecnych czasach dentyści usuwają jednak miazgę w mniej bolesny i krótszy sposób – podczas jednej wizyty, w znieczuleniu miejscowym. Zabieg ten nazywany jest ekstyrpacją miazgi.

Zobacz także: Leczenie kanałowe