Impregnacja zębów mlecznych, zwana inaczej lapisowaniem to zabieg impregnacji z wykorzystaniem azotanu srebra – substancji o udowodnionym działaniu bakteriobójczym. Zabezpieczeniu podlega tkanka próchnicza zęba, efektem czego jest cofnięcie się zmian próchniczych i stwardnienie rozmiękłej masy zęba. Efektem ubocznym takiego sposobu leczenia próchnicy jest zmiana koloru zębów na czarny. Lapisowanie stosuje się zazwyczaj wtedy, gdy prewencyjne leczenie przy użyciu plomby nie jest możliwe z powodu rozległych zniszczeń w zębie. Zwalczanie próchnicy zębów mlecznych u dzieci jest szczególnie ważne, gdyż nie leczona, próchnica może mieć negatywny wpływ na rozwój kości żuchwy i szczęki, jak również na stan pojawiających się później zębów stałych. Lapisowanie zębów mlecznych pozwala uniknąć niebezpiecznych powikłań (np. ropnych zakażeń wymagających przyjmowania antybiotyków) w ciężkich stanach próchnicy.

Zobacz: Stomatologia dziecięca