Łuki zębowe składają się na uzębienie każdego człowieka. Wyróżniamy łuk zębowy górny (arcus dentalis superior) oraz łuk zębowy dolny (arcus dentalis inferior). Jeden i drugi łuk unaczyniony jest przez odgałęzienia tętnicy szczękowej. Z reguły zęby łuku górnego są jaśniejsze od zębów z łuku dolnego. Symetria łuków zębowych jest bardzo istotna, ponieważ obok nagryzu pionowego i nagryzu poziomego wpływa na prawidłowy zgryz człowieka. W przypadku asymetrii łuków zębowych stosuje się leczenie ortodontyczne, które przy pomocy aparatów ortodontycznych stałych lub zdejmowanych pozwala uzyskać efekt prawidłowego rozstawu zębów.