Plan leczenia to indywidualnie opracowany, szczegółowy harmonogram zabiegów stomatologicznych. Dzięki niemu pacjent może zapoznać się zakresem zabiegów, ich częstotliwością oraz z kosztami leczenia. Pierwszym krokiem w tworzeniu planu jest konsultacja stomatologiczna, podczas której zostaje przeprowadzony wywiad ogólnomedyczny i badanie wewnątrzustne. Pozwala to zapoznać się z ogólnym stanem zdrowia pacjenta oraz ocenić jego jamę ustną. Stomatolog może również zlecić wykonanie rentgenowskiego zdjęcia panoramicznego, dzięki któremu będzie mógł ocenić całe uzębienie oraz tkanki je otaczające – kości i zatoki szczękowe. Kolejnym krokiem jest ocena ułożenia zębów, ubytków, wypełnień stomatologicznych oraz wcześniejszych zabiegów stomatologicznych. Na podstawie zgromadzonych informacji stomatolog może stworzyć plan leczenia, dostosowany do wymagań pacjenta, jego wieku i potrzeb. W planie mogą znaleźć się działania takie jak: higienizacja, leczenie zachowawcze, endodoncja, leczenie ortodontyczne, protetyczne, chirurgiczne, a także zabiegi stomatologii estetycznej.

Zobacz także: Przegląd / Konsultacje