Wielu ludzi rodzi się z wadami zgryzu. Wady te są rozmaite – od lekkich po bardzo skomplikowane, wymagające specjalistycznego leczenia ortodontycznego. Jedną z rzadziej spotykanych, lecz wciąż jeszcze obecną wśród populacji wadą jest przodozgryz. Wada ta polega na odstępstwie od prawidłowego zgryzu i może obejmować zarówno całe szczęki, jak i same zęby. Wizualnie wada przedstawia się w następujący sposób: rząd zębów dolnych wystaje przed zęby górne, w związku z czym dolna szczęka jest w widoczny sposób wysunięta. Przodozgryz zaburza funkcje jedzenia – gryzienia i żucia, przez co może powodować rozwój chorób przyzębia i żuchwy. Bardzo istotne jest więc, by przodozgryz był leczony jak najszybciej – od pewnej granicy wieku można bowiem korygować wadę już tylko chirurgicznie. Niekorygowany przodozgryz może osłabiać stan zębów górnych, powodować problemy z mówieniem i przeżuwaniem.

Zobacz również: Ortodoncja