Retainery czyli aparaty retencyjne to integralna część leczenia ortodontycznego. Ich zadaniem jest utrwalenie efektów leczenia aparatem stałym, umożliwienie zębom i dziąsłom przystosowania się do nowego ustawienia oraz zapobieganie nawrotom wad. Czas noszenia aparatu retencyjnego jest ustalany indywidualnie, a uzależniony jest od wielu czynników m.in. od rodzaju wcześniejszego leczenia, stopnia wady zgryzu, predyspozycji genetycznych oraz wieku pacjenta. Aparaty retencyjne dzielimy na stałe i czasowe. Mogą mieć postać cienkich szyn mocowanych na przedniej powierzchni zębów lub szyn zewnętrznych, przyklejanych do zębów od strony języka. Często przypominają również aparaty podobne do tych, które noszą dzieci. Niektóre retainery mocuje się do zębów na stałe, a inne wystarczy zakładać jedynie na noc.

Zobacz także: Ortodoncja