Szczęka – kość stanowiąca główną część twarzoczaszki. Składa się z trzonu i czterech wyrostków – czołowego, jarzmowego, podniebiennego i zębodołowego. Wyrostki te budują częściowo oczodół oraz łuk jarzmowy, podniebienie twarde, wyrostki zębodołowe i nos. Szczęka jest kością parzystą – składa się z dwóch zrośniętych kości – szczęki lewej i prawej. We wnętrzu szczęki znajdują się zatoki szczękowe, będące przestrzeniami powietrznymi znajdującymi się po obu stronach nosa. Potocznie szczęką nazywana jest kość górna i dolna, jednak z anatomicznego punktu widzenia szczęka to tylko górne kości.