Tyłozgryz to jedna z najczęstszych wad zgryzu, stanowiąca około 80% wszystkich rozpoznanych wad tego typu. Jest to wada, która polega na dotylnym przesunięciu dolnego łuku zębowego w stosunku do górnego łuku zębowego. Tyłozgryzem jest również tyłożuchwie. Tyłozgryz charakteryzuje się brakiem kontaktu siekaczy, brakiem triad zębowych oraz cofnięciem lub wywinięciem dolnej wargi do tyłu, co przejawia się w rysach twarzy. Wada ta jest konsekwencją niedorozwoju żuchwy lub poprzedniego przerostu szczęki. Tyłozgryz jest możliwy do całkowitego cofnięcia dzięki leczeniu ortodontycznemu. Możliwe opcje leczenia stomatologicznego tyłozgryzu to aparaty czynnościowe, aparaty Herbsta, wyciągi klasy II, wydłużenie dolnej szczęki, usunięcie dwóch przedtrzonowców, dystalizacja, chirurgiczne wysunięcie żuchwy oraz w przypadku najbardziej nasilonych wad – chirurgiczne wysunięcie żuchwy z plastyką bródki.

Zobacz również: Ortodoncja w ProClinic Dental