Wadą zgryzu określa się zaburzenie w budowie i czynnościach narządów jamy ustnej. Nieprawidłowości mogą dotyczyć zębów, łuków zębowych i ich relacji względem siebie lub być związane ze złym położeniem żuchwy lub szczęki. Wady zgryzu można podzielić na wrodzone (powstałe w życiu płodowym) oraz nabyte, które rozwijają się od momentu urodzenia. Na powstanie wad zgryzu najbardziej narażone są dzieci we wczesnym okresie rozwoju. Do najpowszechniejszych przyczyn zalicza się: nieprawidłowe układanie niemowląt do snu i karmienia, zbyt długie ssanie smoczka lub kciuka, nagryzanie palców lub innych przedmiotów, oddychanie przez usta, a także nieprawidłowe układanie języka podczas jedzenia lub mówienia. Do najczęściej występujących wad zgryzu zaliczamy: zgryz otwarty (zęby górne nie kontaktują się z dolnymi), przodozgryz (przednie dolne zęby znajdują się przed zębami górnymi), tyłozgryz (górne zęby znajdują się przed zębami dolnymi), zgryz głęboki (zęby górne zakrywają zęby dolne w znacznym stopniu).

Zobacz także: Ortodoncja