Wypełnienie tymczasowe, zwane inaczej opatrunkiem lub fleczerem to preparat stosowany przez stomatologa, kiedy ząb wymaga wieloetapowego leczenia. Zazwyczaj jest to leczenie kanałowe lub wybielanie zęba martwego. Przy długim leczeniu zakładanie stałej plomby nie jest potrzebne, jednak ząb musi być zabezpieczony przed przedostawaniem się bakterii, które mogłyby spowodować dalsze komplikacje. Wypełnienie tymczasowe to plastyczny materiał stomatologiczny, który chroni ząb, a jednocześnie daje się łatwo usunąć. Czasami stomatolog decyduje się na założenie opatrunku także w przypadku leczenia zachowawczego – kiedy próchnica jest rozległa i głęboka. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie intensywnego wiercenia, które niosłoby ze sobą ryzyko obnażenia nerwu i zranienia miazgi. Jako wypełnienie tymczasowe stosuje się materiały takie jak: gutaperka, cement cynkowo-siarczanowy, cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy, cement prowizoryczny oraz materiały samotwardniejące.

Zobacz także: Wypełnienia zębów