Zgryz otwarty to wada zgryzu polegająca na częściowym lub całkowitym braku kontaktu zębów górnych z dolnymi. W najcięższych przypadkach jedynie ostatnie zęby trzonowe stykają się w zwarciu. Prześwit, będący efektem wady, nazywany jest szparą niedogryzową. Objawami zgryzu otwartego mogą być wydłużenie dolnego odcinka twarzy, wysoko sklepione podniebienie, zmniejszone napięcie mięśni warg, języka, żujących i wyrazowych, zwiększony kąt żuchwy, a także zmiana rysów twarzy, polegająca na wydłużeniu odcinka szczękowego. Wada ta może powodować zaburzenia poprawnej wymowy (głównie w zakresie spółgłosek przedniojęzykowozębowych – np. c, d, dz, ł, n, s, z), jak również kłopoty z odgryzaniem i żuciem. Najczęstszą przyczyną występowania wady jest tłoczenie języka, nierównomierny wzrost szczęk lub ssanie palców.

Zobacz: Ortodoncja