Żuchwa to pojedyncza, jedyna ruchoma kość szkieletu czaszki człowieka lub zwierzęcia. Zamiennie nazywana szczęką dolną. Występuje u dorosłych osobników jako kość pojedyncza, bowiem w okresie płodowym składa się z części prawej i lewej, które następnie zrastają się w linii pośrodkowej. Żuchwa składa się z masywnego trzonu, na którym osadzone są zęby oraz odchodzących do tyłu symetrycznych gałęzi żuchwy, które na swych zakończeniach tworzą razem z kośćmi skroniowymi staw skroniowo-żuchwowy. Gałąź żuchwy rozdziela się na wyrostek dziobiasty z przodu i kłykciowy z tyłu, które rozdzielone są wcięciem żuchwy. Żuchwa uczestniczy w ruchach związanych z mówieniem i żuciem, w trakcie których tylko ona się porusza, podczas gdy czaszka pozostaje nieruchoma. Ruch żuchwy podzielić można na dwa etapy, tj. ruch obrotowy w początkowej fazie i tzw. ruch saneczkowy w dalszej części.

Zobacz: Chirurgia szczękowa